Papptak

Papp är en enkel form av takbeklädnad som har både för- och nackdelar. Materialet har använts länge för detta ändamål men oftast på ekonomibyggnader och bostadshus som uppförts med en tight budget. Det är helt enkelt billigt att lägga papptak! I den här texten ska vi framförallt titta på när det är fördelaktigt med papptak.

Oförtjänt dåligt rykte

Tak av papp kan kännas som en trist budgetlösning och det stämmer att många tycker att det finns mer estetiskt tilltalande alternativ. Papp används dock även på supermoderna arkitektritade hus om taket inte ska luta så mycket, då är papp helt enkelt bäst. Papptak används dessutom ofta under tak av till exempel tegel eller plåt, materialet fyller nästan alltid en funktion.

Du väljer tak-material – vi fixar

Vad är egentligen ett papptak? Idag klassas ofta gummiduk som papptak och tjärbehandlad papp som håller i 30 år har en grov och tålig struktur. Det innebär att det blir billigt även om du måste lägga om det dubbelt så ofta som ett tegeltak. Du kan lägga ett tak av denna typ på egen hand men det är inte riktigt så lätt som det kan verka att få till snygga och hållbara fogar. Låter du proffs ta hand om uppgiften behöver du heller inte tänka på att få fram byggnadsställningar och annan säkerhetsutrustning.

Produktutvecklingen har gått fort framåt när det gäller takpapp och det är värt att poängtera att det knappt syns vad hus har för tak, om det bara har lite lutning. Då försvinner egentligen argumentet att det skulle vara fult. En nackdel med papptak som man dock ska vara medveten om är att de är känsligare än andra material och skadas lättare. Det ska man tänka på när man är uppe och klättrar på taket i samband med till exempel sotning. Små skador är dock relativt enkla att reparera.

Papptak har många användningsområden

Papp är en del av de flesta takkonstruktioner och fungerar då som extra skydd och isolering under ett annat material. Speciella typer av papp lämpar sig även som ytskikt. Det gäller inte minst tak med liten lutning, det beror på att vatten lättare rinner av om det är papp än tegel, betongpannor eller plåt på taket. Papptak finns olika prisklasser för olika ändamål. Vi hjälper dig att välja en variant som passar just ditt bostadshus eller din ekonomibyggnad.

Ett papptak kan ha den här texturen