ROT-AVDRAG

Allt fler utnyttjar ROT-avdraget när de utför renoveringar och liknande i hemmet. Med detta avdrag behöver man inte bekosta hela byggnationen eller renoveringen själv, utan en del av kostnaden ersätts direkt till företaget från Skatteverket. Men hur stort är egentligen ROT-avdraget, och vilka fler fördelar finns det med detta bidrag?

Vad är ROT-avdrag?

Beloppet på ROT-avdrag har sänkts något. Det har gått från 50 % av arbetskostnaden till 30 % av densamma. Taket på 50 000 kronor finns dock kvar så denna sänkning av bidraget drabbar främst de som anlitar företag för att utföra mindre uppgifter. Bidraget fungerar som så att den som köper en tjänst betalar sin del av kostnaden till företaget. Företaget får sedan ut resten av kostnaden från Skatteverket. Köparen är dock bunden att betala hela kostnaden om företaget av någon anledning inte får ut sitt avdrag.

Fördelar och nackdelar med ROT-avdrag

Det finns flera fördelar med rot-avdrag. För det första innebär avdraget att allt fler kan göra reparationer på sina hus eftersom det blir billigare. Dessutom kan avdraget användas för olika former av nybyggnationer. Det gör att många kan bo kvar i sina hus under längre tid eftersom att till exempel handikappanpassningar blir mycket billigare att utföra. I kombination med RUT-avdraget kan man förnya både hem och trädgård till en liten kostnad.

ROT-avdraget har också bidragit till att också kvinnor blivit mer vanliga som husägare. Detta eftersom att ett par då kan använda sig av två personers avdrag när det är dags för renovering. En annan stor fördel med dessa avdrag är att det också har minskat andelen svartjobb. En nackdel är dock att andra kan beställa tjänster i en annan persons namn och begära skattereduktion i detta namn. Detta är svårt att kontrollera och ses ofta inte förrän på deklarationen året efter.

Sammanfattning av texten

Rot-avdrag innebär både fördelar och nackdelar. En fördel är att kostnaderna för byggnadsarbete av olika sort får lägre kostnad för den som köper tjänsterna. Det förekommer också färre svartjobb sedan detta bidrag infördes, vilket är en fördel både för arbetare och för dem som har företag. När man använder sig av ROT-avdraget kan det vara bra tänka på att man som köpare av en tjänst står kvar som betalningsskyldig ända till dess att företaget fått ut sina pengar.

ROT-avdrag kan användas för takutbyte